Voikkaan Luonto- ja Eräkeskus

Voikkaan Luonto- ja Eräkeskus

Luonto ja Erätoimijat tehostavat erityisesti nuorille suuntautuvaa valistusta kestävästä kehityksestä luonnossa ja kalavesillä yhdistämällä voimavaransa. Ensimmäinen ainutlaatuinen hanke on Voikkaan Luonto- ja Eräkeskus. Luonto- ja Eräkeskuksen avulla mukana olevat järjestöt toivovat pystyvänsä tarjoamaan monipuolista tietoa luonnosta ja sen piirissä tehtävästä harrastustoiminnasta.

Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry, Kuusankosken Riistamiehet ry, Jaalan – Kuusankosken Riistanhoitoyhdistys ry,  Valkealan- Kouvolan Riistanhoitoyhdistys ry ja Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry allekirjoittivat 25.1. 2016 yhteistyösopimuksen Luonto- ja Eräkeskuksen rakentamisen ja tilojen käytön osalta.

Tilat toimivat koulutustiloina. Tiloissa olevat simulaattorit antavat monipuolisia mahdollisuuksia turvalliseen ammunnan harjoitteluun ja kilpailutoimintaan. Uusinta tekniikkaa edustavat SIM WAY HUT -simulaattorit n. 40 erilaisella ohjelmallaan tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet eri lajien turvalliseen sisäharjoitteluun.

Mukana olevien järjestöjen tuottamat koulutusmateriaalit, dvt:t, tiloihin sijoitettavat täytetyt trofeet ja eläimet sekä kuvallinen opetusmateriaali ovat myös paikallisten koulujen ja päiväkotien helposti saavutettavissa hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi ja tilat ovat siten myös jatkossa harrastajien toivoman kasvavan kouluyhteistyön apuna ja käytössä.

Tilat toimivat myös kahden alkavan hankkeen, Kuusankosken Riistamiesten vetämän; Nuorten Metsästysseuran Eräpolku, sekä uuden alkavan Eräkerhon tukikohtana. Talvella myös Kouvolan talven Metso-leirin.

Hankkeeseen on toistaiseksi saatu tukea JEV-säätiöltä simulaattorin hankintaan. Lisätuesta on tarvetta toiminnan kehittämiseksi ja sen osalta otamme vastaan tarjouksia eri tahoilta.

Yhteistyön ja Eräkeskuksen innovaation lähteenä voidaan pitää kaksi vuotta paikkakunnalla toiminutta Kymin Oy:n 100-vuotissäätiön rahoittamaa Eräkerho hanketta, jonka avulla toimijoiden usko yhteistyömahdollisuuksiin paikallisesti rakennettiin ja lopullisesti konkretisoitui.

Ammuntasimulaattorit Simway 1 ja Simway 2, sekä kokoustila 1 ovat varattavissa varauskalenterin kautta.

 Suomen Metsästäjäliitto ry. © 2008-2023. All rights reserved.