Voikkaan Luonto- ja Eräkeskus

Luonto– ja Eräkeskus käyttösäännöt

 1. Tilojen vakiokäyttövuorot varataan Luonto- ja Eräkeskukselta anomusten mukaan. Muut käyttöajat sähköisestä varauskalenterista: Varaus on voimassa kun se Luonto- ja Eräkeskuksen toimesta vahvistetaan.
 2. Vakiovuoroja voivat hakea jäsenseurat, muut yhdistykset ja toimintaryhmät, tilapäisiä käyttövuoroja myös yksityishenkilöt ja liikeyritykset.
 3. Luonto- ja Eräkeskus pidättää oikeuden käyttövuorojen tilapäisiin peruutuksiin / muutoksiin. Näistä ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen ko. tilaisuutta. Tämä koskee myös ”nimikkotiloja”.
 4. Tupakointi ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä esiintyminen tiloissa ja niiden läheisyydessä on kielletty.
  Myös energiajuomien tuonti tiloihin ja käyttö tiloissa on kielletty.
 5. Käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan ilkivallasta ja vahingoista välittömästi Luonto- ja Eräkeskukselle tai kiinteistön kunnossapitoon.
 6. Toimitilan kalusto on vuoron jälkeen jätettävä sille kuuluvalle paikalle ja tilat siisteiksi.
 7. Varauloskäyntien edustat on pidettävä ehdottomasti vapaina.
 8. Tilan käyttäjien on huolehdittava että toimitilat ja alueet jäävät siistiin kuntoon käyttövuoron jälkeen. Valot ja sähkölaitteet, sekä vesihanat on suljettava tilasta poistuttaessa. Viimeisen on tarkistettava, että ikkunat ja ovet lukitaan.
 9. Toiminnasta vastaava henkilö kuittaa avaimet allekirjoituksellaan ennen käyttövuoron alkamista
 10. Tiloissa on hälytysjärjestelmä. Vakiovuorojen osalta Luonto- ja Eräkeskus poistaa hälytyksen toimintavuoron ajaksi. Tilapäiskäyttövuorojen hälytyksestä vastaa käyttäjä. Hälytyksen aiheuttaja maksaa vartiointiliikkeen käynnistä aiheutuneet kulut.
 11. Käyttövuorosta vastaavan tulee tutustua ilmoitustaululla olevaan toimitilan turvallisuusohjeeseen.
 12. Luonto- ja Eräkeskuksen nimetyllä henkilökunnalla on vapaa pääsy hallinnoimissa toimitiloissa / alueilla valvonnan edellyttämässä laajuudessa.
 13. Tiloihin kuuluva autojen pysäköinti on rakennuksen eteläpuolella parkkialueella. Linja-autopysäkin takainen tila sisäänkäynnin edessä on jätettävä alueen yritysten käyttöön.
 14. Pysäköidyissä autoissa ei saa olla näkyvillä aseita, asepusseja tai aseisiin liittyviä säilytyspusseja.
 15. Tilojen varaustilanne on seurattavissa Luonto- Eräkeskuksen kotisivuilla varauskalenterista. Lisätietoja tilojen käytöstä kotisivuilla yhteystiedoissa.
 16. Käyttäjän tulee huomioida myös muut tilojen samanaikaiset käyttäjät eikä aiheuttaa häiriötä muille tiloissa toimijoille.

 Suomen Metsästäjäliitto ry. © 2008-2023. All rights reserved.