Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri Metsästäjäliiton kotisivuille Etusivulle
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri Metsästäjäliiton kotisivuille Etusivulle
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri

Suomen Metsästäjäliitto ry:n ansiomerkkisäännöt

Kultainen ja hopeinen merkki (metso)

KULTAINEN ANSIOMERKKI
Liiton kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää liittohallitus.
Merkki myönnetään henkilölle, joka on tehnyt valtakunnallisesti merkittävää työtä metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai on osallistunut pitkä-aikaisesti ja aktiivisesti Metsästäjäliiton järjestötyöhön. Ilman erityisen painavaa syytä merkkiä ei voida myöntää ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asianomainen on saanut liiton hopeisen ansiomerkin.
Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liittohallitus, liiton jonkin piirin hallitus, liittohallituksen jäsen tai liiton julkaisu- ja kulttuuritoimikunta, jonka lausunto hankitaan ennen merkin myöntämistä.

HOPEINEN ANSIOMERKKI
Liiton hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättävät ensisijaisesti piirihallitukset. Merkin myöntämisestä saajalle, jonka ansiot eivät suoranaisesti kuulu minkään piirin toimintaan, päättää liittohallitus.
Merkki myönnetään henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti metsästyksen ja riistanhoidon hyväksi tai osallistunut aktiivisesti Metsästäjäliiton, sen piirien taikka jäsenseurojen työhön. esim hallitus (6-10 v.)
Esityksen merkin myöntämisestä voi tehdä liiton jäsenseuran hallitus, piirihallituksen jäsen, liittohallitus, liittohallituksen jäsen tai liiton julkaisu- ja kulttuuritoimikunta.

Hopeinen merkki on tunnustus pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta tehtävien hoidosta metsästysseuran hallinnossa: johtokunnan jäsen, hallituksen jäsen ja niihin liittyvissä tehtävissä esim. sihteeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja ym.

 


 

Suomen Metsästäjäliitto Kymen piiri ry:n ansiomerkit

Ohjesääntö ansiomerkin myöntämisestä (hirvi)                                                          

Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry:n kiitoksena ja huomionosoituksena metsästysharrastuksen ja metsästysseuratoiminnan hyväksi tehdystä työstä voidaan piirin alueella toimivalle henkilölle myöntää Kymen piiri ry:n kultainen, hopeinen tai pronssinen ansiomerkki.                                                               

Kymen piirin ansiomerkkien myöntämisestä päättää piirihallitus.

Merkki myönnetään piirin kiitoksena ja huomionosoituksena merkittävästä työstä metsästyksen, riistanhoidon ja näihin liittyvien oheistoimintojen parissa.

Esityksen merkin myöntämisestä tekee piirin jäsenseuran hallitus, piirihallituksen jäsen tai piirihallitus. Mikäli esityksen tekee muu kuin jäsenseuran hallitus, hankitaan aloitteesta jäsenseuran hallituksen lausunto.

Kymen piirin kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on merkittävästi osallistunut metsästyksen, riistanhoidon ja metsästysseuratoiminnan kehittämiseen piirin alueella.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenseuran jäsenelle tai muulle henkilölle, joka täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista:

 • toiminut piirin jäsenyhdistyksen hallituksen, toimikunnan jäsenenä tai niihin verrattavissa tehtävissä vähintään 20 vuotta.
 • erittäin merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä ja

metsästysharrastuksen kehittämistä piirin alueella.

 • erittäin merkittävällä tavalla tukenut piirin toimintaa tai tehnyt Kymen piiriä ja metsästysharrastusta tunnetuksi.
 • saavuttanut vähintään 3 henkilökohtaista mestaruutta Suomen Metsästäjäliiton SM-kilpailuissa.
 • ilman erityisen painavaa syytä merkkiä ei voida myöntää ennen kuin on kulunut 5 vuotta siitä, kun asianomainen on saanut liiton tai piirin hopeisen ansiomerkin. Merkki voidaan myös myöntää henkilölle, joka ei ole palkittu liiton hopeisella merkillä.

Kymen piirin hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on merkittävästi osallistunut metsästyksen, riistanhoidon ja metsästysseuratoiminnan kehittämiseen piirin alueella sekä pitkäaikaisesta osallistumisesta piirin tai jäsenseuran järjestötyöhön tai joka täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista:

 • toiminut piirin jäsenyhdistyksen hallituksen, toimikunnan jäsenenä ja niihin verrattavissa tehtävissä vähintään 10 vuotta.
 • esimerkillisellä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä ja metsästysharrastuksen kehittämistä piirin alueella.
 • esimerkillisellä tavalla tukenut piirin toimintaa tai tehnyt Kymen piiriä ja metsästysharrastusta tunnetuksi.
 • saavuttanut vähintään 2 henkilökohtaista mestaruutta Suomen Metsästäjäliiton SM-kilpailuissa
 • ilman erityisen painavaa syytä merkkiä ei voida myöntää ennen kuin on kulunut viisi vuotta siitä, kun asianomainen on saanut piirin pronssisen ansiomerkin.

Kymen piirin pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on merkittävästi osallistunut metsästyksen, riistanhoidon ja metsästysseuratoiminnan kehittämiseen piirin alueella sekä pitkäaikaisesta osallistumisesta piirin tai jäsenseuran järjestötyöhön tai joka täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista:

 • toiminut piirin jäsenyhdistyksen hallituksen, toimikunnan jäsenenä ja niihin verrattavissa tehtävissä vähintään 5 vuotta.
 • merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä ja metsästysharrastuksen kehittämistä piirin alueella.
 • merkittävällä tavalla tukenut piirin toimintaa tai tehnyt Kymen piiriä ja metsästysharrastusta tunnetuksi.
 • saavuttanut vähintään 1 henkilökohtaisen mestaruuden Suomen Metsästäjäliiton SM-kilpailuissa.

Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry ylläpitää luetteloa kaikista tämän ansiomerkkisäännön mukaan myönnetyistä huomionosoituksista.

 

Tämä ansiomerkkisääntö on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Kuusankoskella 19.02.2006.

 Suomen Metsästäjäliitto ry. © 2008-2023. All rights reserved.