Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri Metsästäjäliiton kotisivuille Etusivulle
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri Metsästäjäliiton kotisivuille Etusivulle
Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri
Lyijyhaulikielto ja rajatut alueet     Takaisin edelliselle sivulle

LYIJYHAULIKIELTO ja RAJATUT ALUEET

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo tiedotteessaan, että karttapalvelu lyijyhaulirajoituksen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu Maanmittauslaitoksen sivuilla. Karttapalvelusta voit tarkistaa, millä alueilla lyijyhaulien käyttö on kiellettyä.

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/de4efb08-df55-4c9e-b4e6-4feac634e82e

Lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä on ollut kiellettyä 16. helmikuuta alkaen.

Kielto koskee lyijyhaulien ampumisen lisäksi niiden mukana pitämistä, ellei voida osoittaa, että niitä käytetään suojavyöhykkeen ulkopuolella.

TARKASTUS:
Käytännössä jos metsästäjällä on mukana lyijyhauleilla varustettuja patruunoita, on osoitettava ne muuhun käyttöön. Tarkastuksessa, jos kieltäydyt avaamasta reppua tai näyttämästä taskussa olevia panoksia muuttaa sinut rikoksesta epäillyksi ja antaa viranomaiselle luvan ryhtyä ottaa käyttöön pakkokeinoja; tutkimaan reppusi sisältö ja taskut.

PAKKOKEINOT/ ESITUTKINTA
Esitutkintaviranomaisilla on käytössään erilaisia pakkokeinoja rikoksen selvittämiseksi sekä oikeudenkäynnin ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi. Pakkokeinoista säädetään pakkokeinolaissa.

Pakkokeinot
Rikoksen selvittämisen, oikeudenkäynnin ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi on esitutkintaviran-omaisten käytössä erilaisia pakkokeinoja. Useiden pakkokeinojen käyttämisestä päättää poliisi. Tällaisia ovat esim. kiinniottaminen, pidättäminen, henkilötuntomerkkien ottaminen, takavarikko ja kotietsintä.

Tekemällä yhteistyötä ei synny ongelmia – rajojen haku johtaa ongelmiin!

 Suomen Metsästäjäliitto ry. © 2008-2023. All rights reserved.